O projektu


Projekat „Mladi u pokretu“ sprovodi Organizacija srpskih studenata u inostranstvu, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Projekat je nastao iz činjenice da su mladi i dalje nedovoljno informisani o postojećim programima mobilnosti i stipendijama za koje mogu aplicirati kako bi se akademski usavršavali u inostranstvu. Poznavanje procedure apliciranja kao i popunjavanje i pisanje neophodne dokumentacije nije na zadovoljavajućem nivou, što znatno umanjuje šanse za uspešno korišćenje ovih programa i stipendija, jer dovodi do toga da su mladi demotivisani da ulože vreme i trud neophodan za prolazak kroz čitav proces prijave. Prepoznato je i uverenje među mladima da je potrebna ogromna količina finansijskih sredstava kako bi se studiralo u inostranstvu, te i ovaj faktor dovodi do obeshrabljenja onih koji imaju želju za učešćem u programima mobilnosti. Dodatno, međunarodna saradnja mladih i mobilnost mladih još uvek nisu dovoljno izražene u Srbiji.

Dodatno, ne postoji jedinstveni online registar svih programa mobilnosti (izvan Erasmus Mundus zajedničkih master programa čiji se objedinjeni registar može naći na sajtu Evropske komisije), kao ni programa stipendija za mlade iz Srbije. Tokom realizacije projekta „Mladi u pokretu“, učesnici završne konferencije su ovaj nedostatak prepoznali kao prepreku u procesu traženja kvalitetnih i sveobuhvatnih informacija.

Imajući sve navedene probleme u vidu, OSSI je ove godine pokrenuo projekat „Mladi u pokretu” koji za cilj najpre ima da približi sve informacije i detalje vezane za programe studiranja u inostranstvu mladima. Projekat će kroz informisanje i upoznavanje sa programima mobilnosti težiti osvešćivanju mladih u završnim godinama srednješkolskog i fakultetskog obrazovanja o prednostima korišćenja ovih programa. Projekat će takođe osnažiti mlade da u većoj meri uzmu učešće u programima mobilnosti i da kroz dijalog sa relevantnim institucijama unapređuju uslove za svoje učešće u istim.

U prvom delu projekta, sarađivali smo sa kancelarijama za mlade iz pet jedinica lokalne samouprave (Leskovac, Raška, Stara Pazova, Sremska Mitrovica i Šabac), u kojima smo okupili preko 100 mladih iz srednjih škola i održali informativne radionice i govorili sa prisutnima o različitim postojećim programima mobilnosti, kao što su Erasmus+, DAAD, Višegrad, Chevening i dr.

Dodatno smo sproveli veliku „onlajn“ kampanju „Kreni i ti“ o programima i stipendijama za mlade iz Srbije, putem koje smo informisali više od 30 000 mladih u našoj zemlji. Predstavili smo mladima na društvenim mrežama postojeće nacionalne i međunarodne stipendije, kao i bilaterlane i multilateralne sporazume koji su dostupni mladima za studiranje u inostranstvu. Tokom kampanje, ostvarili smo saradnju sa omladinskim medijima i redakcijama širom Srbije kako bismo dosegli do što većeg broja mladih ljudi putem „mejnstrim“ i „onlajn“ medija.

U drugom delu projekta, organizovali smo veliku nacionalnu konferenciju „Mladi u pokretu“, koja je okupila preko 80 učesnika i učesnica iz čitave Srbije, najviše mladih ali i donosioca odluka, kao i predstavnika/ca relevantnih institucija i organizacija civilnog društva. Konferencija je izrodila zaključke i preporuke za opšte unapređenje mobilnosti mladih u Srbiji (od uslova za učešće, preko neophodne podrške, do procesa reintegracija nakon povratka u zemlju), koji će biti prosleđeni relevantnim institucijama i agencijama, a na čijoj će realizaciji raditi i OSSI u naredom periodu i krkoz buduće projekte.

Poseban deo projekta čini baza programa i stipendija „pOSSIbiliti EDU“, o kojoj više možeš pročitati ovde.