POSSIBILITY


Najnovija analiza o internacionalnim migracija je pokazala brzi rast u broju imigracija srpskih talenata u prethodnim godinama. Sa ciljem da reaguje na ovako urgentan problem i da doprinese stvaranju okoline koja je dovoljno inovativna i perspektivna da ohrabri povratak mladih talenata u Srbiju, OSSI je pokrenuo projekat ,,pOSSIbiliti’’.

„Possibiliti“ je kreiran sa ciljem da redukuje odliv mozgova među srpskim talentima koji studiraju u inostranstvu i da omogući porast ljudskog kapitala time što će omogućiti program stručne prakse u javnom i privatnom sektoru. Tokom kratkoročnog ugovora stručne prakse, „Possibiliti“ stimuliše saradnju kao i dugoročni povratak Srba iz dijaspore. Projekat će im omogućiti da primene njihovo internacionalno znanje i iskustvo u njihovoj matičnoj državi, kao i da aktivno učestvuju u stvaranju inovativnog okruženja za sadašnje i buduće generacije. OSSI želi da ohrabri mlade srpske talente dajući im priliku da utiču na razvoj svoje države. Posledično, „Possibiliti“ će povezati mlade talente i profesionalce iz različitih sfera javnog i privatnog sektora, stvarajući platformu kroz koju će komunikacija kao i saradnja između njih biti omogućena.

Prva sezona projekta je uspešno završena i studenti su odradili praksu tokom leta 2019. godine. OSSI je, tokom prve sezone, sklopio saradnju sa preko 20 firmi iz privatnog sektora, i ovim putem se zahvaljujemo svim kompanijama koje su se odazvale pozivu i širom otvorile svoja vrata.

Početak druge sezone projekta je planiran za proleće 2020. godine i trajaće sve do kraja te godine.