POSSIBILITY EDU


Baza ,,Possibiliti EDU” nastala je iz želje da se informacije o programima i stipendijama dostuppnim srpski studentima za studiranje u inostranstvu nađu na jednom mestu.

Ideja se javila još početkom 2019. godine, kada je pokrenuta incijativa za formiranje brošure o stipendijama u saradnji sa svim OSSI-jevim lokalnim ograncima. Кao rezultat, stvorena je brođura o stipendijama koja je bila prva tog tipa u OSSI-ju, i samim tim jedinstvena po tome što je prvi put, u tako velikom broju, okupila OSSI-jeve lokalne ogranke sa istim ciljem: da programe studiranja i razmene učini dostupnima onima koji su za njih zainteresovani.

Кako je početak projekta ,,Possibiliti” pokrenuo važno pitanje profesionalne afirmacije mladih u Srbiji kroz obavljanje stručne prakse, postavilo se pitanje na koji način se, pored tog akcenta na povratak mladih u Srbiju (čiji je predstavnik ,,Possibiliti”) studentima koji žele da jedan svoj deo akademskog obrazovanja provedu u inostranstvu, mogu pružiti još detaljnije i sveobuhvatnije informacije o programima mobilnosti. Odlaza u inostranstvo je jedan važan i ozbiljan korak, koji od svakog budućeg studenta iziskuje dobru pripremu. te je OSSI sebi svakako na tom misaonom putu sebi takođe postavio pitanje kako taj put prema inostranim fakultetima može da približi i olakša budućim studentima.

Postojeća brošura o stipendijama je dobila priliku da bude unapređena i dorađena, i to u okviru projekta ,,Mladi u pokretu” koji sporovdi OSSI a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije. Zahvaljujući sredstvima odobrenim od strane ministarstva, projektnim tim kao i čitam OSSI imali su dovoljno prostora da se ozbiljnije i detaljnije pozabave svim aspektima mobilnosti mladih.

Na tom putu ,,Possibiliti EDU” se našao kao jedno od najboljih rešenja.

,,Possibiliti EDU” zapravo predstavlja nadgradnju projekta ,,Possibiliti” koji se odnosi na stručno usavršavanje mladih studenata iz inostranstva u Srbiji. ,,Possibiliti EDU” predstavlja integralnu bazu programa i stipendija vezanih za mobilnost mladih koja korisnicima i pre svega zainteresovanima za studije u inostranstvu nudi mogućnost da se na jednom mesto detaljno informišu o svim programima koji su im dostupni. Ne samo da olakšava studentu da lakše pripremi svoj odlazak u inostranstvo, već i da besplatno iskoristi bazu ne bi li odabrao i pronašao program koji je za njega idealan. Iz tog razloga, zahvaljujući projektu ,,Mladi u pokretu” i Ministarstvu omladine i sporta, ,,Possibiliti EDU” počinje sa radom, uz obećanje da će se doupnjavati i unapređivati iz godine u godinu, uvek u skladu sa aktuelnostima programa i stipendija koje pokriva.